Diplomerad mentorutbildning

Mentorskap utvecklar människor och organisationer

Kursstarter 2023

M1: 17-18 januari+ 30 januari 2023
M2: 20-21 februari + 7 mars 2023

Professionell mentor

Vill du lyckas i ditt mentorskap? Vill du utveckla andra? Vill du utveckla dig själv?

Att vara mentor åt andra är ofta en utmanande uppgift och en ny roll för många. För att kunna fungera som en professionell mentor krävs det utbildning i både mentorskap och coachingteknik.

Denna tredagarsutbildning är till för dig som funderar på att bli mentor eller redan är det idag och vill arbeta med mentorskap i en organisation eller i en konsultroll.

NYHET 
Mentor i ledarskapet- 1 dag

Hur kan chefer och ledare utveckla sina medarbetare?
Mentorskap i ledarrollen har visat sig vara effektivt för att få medarbetare att trivas, utvecklas och hitta sin inre motivation och drivkrafter.

Nu lanserar vi en 1 dags utbildning i mentorskap för chefer&ledare i organisationer,företag,kommuner.

Vi arrangerar interna utbildningar/seminarier för er organisation där ni kan samla chefer&ledare för att utveckla sin mentorroll i ledarskapet.

Kontakta oss för mer information och en diskussion om upplägg: Lena Mangell ,Life&Career

Kursinformation

Mentorutbildning

Kursdatum 2023

Kurs M1: 17-18 januari+ 30 januari 2023
Kurs M2 :20-21 februari+ 7 mars 2023

Individuell mentorutbildning
Kursen anordnas även individuellt tex via Zoom
Kontakta oss för mer information: lena.mangell@lifecareer.se

Omfattning

3 kursdagar under 1-2 månader samt en hemskrivning. Kursdagarna är obligatoriska. Kursen kan kombineras med heltidsarbete.

Pris

Utbildning i grupp : 19 800 kr ex moms.

Individuell mentorutbildning: 22.000 ex moms

Personlighetstester, material, två böcker samt fika ingår. En bok bekostas av dig själv.

Plats

Life&Career, Sibyllegatan 46, Stockholm
(nära T-station och parkering). Vissa dagar genomförs utbildningen digitalt via Zoom.
Karta och vägbeskrivning

Anmälan

För anmälan och betalningsinformation:

Mentorutbildning

Kursen ger kunskaper i mentorskap och coaching, vad det innebär att vara mentor och hur man lägger upp ett mentorprogram. Kursen ger verktyg för coaching, samtalsmetodik, adeptrollen, karriärutvecklingsmodeller och etikfrågor.

Utbildningen bygger på professor David Clutterbucks forskning om ”developmental mentoring”. Han är en av grundaren av EMCC och en auktoritet inom mentorskap och coaching.

Varför mentorutbildning?

 • Mentorskap är ett lärande som är hållbart och är den främsta formen för kompetensutveckling.
 • Ett professionellt mentorskap utvecklar både individen och organisationen genom att det är skräddarsytt och anpassat efter varje adepts behov.
 • Genom mentorskapet får adepten tillfälle att stanna upp och reflektera över exempelvis sin nya roll som chef, vilket leder till mindre stress, snabbare utveckling i rollen, konkreta verktyg i vardagen, större nätverk samt en bra förebild.
 • Även mentorn får en kompetensutveckling genom ökad självinsikt i rollen som mentor, träning i att samtala och lyssna i en dialog, få ta del av adeptens erfarenheter samt egen reflektion och utveckling.

Syfte och mål

Deltagarna ska efter utbildningen kunna arbeta som professionella mentorer med fokus på det utvecklande mentorskapet utifrån etiska grunder. Utbildningen utgår från EMCC:s åtta kompetensområden (Competence framework) baserat på evidensbaserad forskning.

 1. Självinsikt
 2. Värderingar och attityder
 3. Kunna leda sig själv
 4. Kontrakt
 5. Hantera och leda processen
 6. Sätta mål och ta fram handlingsplan
 7. Utvärdering
 8. Ställa frågor

Under utbildningen ges rikliga tillfällen till att praktiskt öva rollen som mentor och få feedback. Kursdagarna innehåller träning och övning samt grupphandledning i rollen som mentor.

Litteraturstudier ingår i kursen och kursen avslutas med en hemuppgift.

Kursinnehåll

 • Mentor- och adeptrollen
 • Samtalsmetodik/coachande förhållningssätt
 • Aktivt lyssnande
 • Strukturen i ett mentorprogram
 • Första mötet
 • Innehåll i samtalen
 • Personlig utveckling och självinsikt i rollen som mentor
 • Life&Career Map-metoden
 • Etikfrågor

Förkunskapskrav

För att bäst kunna tillgodogöra sig utbildningen behövs:

 •  Erfarenhet av arbete som VD,chef, ledare, rekryterare, kompetensutvecklare, HR, lärare, konsult, mentorer, läkare, projektledare, fackliga ombudsmän, studievägledare eller annat människoinriktat arbete.
 • Erfarenhet av att arbetat med människor i professionella samtal.
 • Genuint intresse av att se människor utvecklas och växa.

Bedömning av förkunskaper sker i en intervju.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som är eller har varit chef, projektledare, konsult, mentor, coach eller egen företagare med erfarenhet av arbetslivet.

Diplomering

För att diplomeras Professionell mentor krävs:

 1. 100% närvaro på kursdagarna
 2. Hemskrivning
 3. Skriva en plan för sin mentorutveckling

Utöver kurstillfällena:

Interna mentorutbildningar

Vi anordnar även interna mentorutbildningar och mentorprogram, anpassade efter organisationens behov. Vi har genomfört mentorutbildningar för bland annat Jönköpings kommun, SAAB, SCAN och IT huset.

Kontakta oss för en offert

Seminarier och digitalt

Förutom mina kurstillfällen erbjuder jag även kortare seminarier och kortare kurser i mentorskap. Dessa kan ske antingen fysiskt eller digitalt via Zoom.

Kontakta mig för mer information

Lena som mentor

Det går att boka kursledaren och mentorn Lena som egen mentor.

Mer om Lena

Lena Mangell

Lena har träffat och samtalat med över 4000 personer under 25 år. Hon är en pionjär inom livs- och karriärcoaching i Sverige och har utvecklat Life&Career Map-metoden.

”Life&Career erbjuder en professionell mentorutbildning med hög kvalitet och praktiska verktyg. Som chef och ledare har du stor behållning av att gå denna mentorutbildning.”

Katrin, mentor

”Utbildningen har gett mig självkännedom och nya insikter som gör att jag kan vara en professionell mentor.”

Eva, mentor

”Jag fick effektiva verktyg som verkligen fungerar i mentorskapet.”

Peter, mentor